Geplande activiteiten van Werkgroep Kerken & Landbouw Fryslân

Samen een bijeenkomst of workshop organiseren?

Agrarisch pastoraat

De Werkgroep kan u helpen als er binnen uw gemeente of parochie behoefte is…

Aanvragen

Bid en dankdag

In de protestantse traditie kennen we de bid-en dank dagen. Ook andere kerken haken…

Aanvragen

Andere activiteiten

Hierbij kan gedacht worden aan wandelen in de vrije natuur. U organiseert zelf de…

Aanvragen

Erediensten met aandacht voor landbouw

Steeds meer krijgt ook het thema rentmeesterschap en zorg voor de schepping aandacht in…

Aanvragen
Een andere activiteit met de werkgroep organiseren?
Stuur ons een e-mail info@kerkenenlandbouw.nl

Werkgroep Kerken en Landbouw Fryslân

Samen aan de slag!

De werkgroep Kerken en landbouw Fryslân is een interkerkelijke organisatie die zich beweegt rondom het thema landbouw. Ze organiseert activiteiten voor pastores, agrariërs, kerkelijke gemeenten en parochies, ambtsdragers en jongeren. Ze wil agrariërs steunen ten aanzien van pastoraat en zingeving en probeert bij de kerken begrip te kweken voor de problematiek van de agrarische ondernemers. De werkgroep probeert ondernemers en burgers ervan bewust te maken, dat ze beiden een verantwoordelijkheid hebben voor alles wat leeft in de schepping. Ze doet dat vanuit de Bijbelse woorden: verwondering, afhankelijkheid, dankbaarheid, rechtvaardigheid, solidariteit en barmhartigheid.