Kerken en Landbouw

Boeren, burgers en buitenlui moeten dichter bij elkaar komen. Dat kan door ontmoeting en met elkaar in gesprek te gaan. Doel is het creëren van bewustwording en verdieping van waarden van het land. De werkgroep Kerken en Landbouw speelt hierop in.

In een tijd waarin land- en tuinbouw grote veranderingen doormaakte is door verschillende kerken de noodzaak ingezien dat een werkgroep de ontstane problematiek in beeld moest brengen.

Deze werkgroep heeft in de afgelopen jaren haar nut op meerdere fronten bewezen. Door verdere verzelfstandiging is de werkgroep "Kerken en Landbouw" ontstaan. Kerken en Landbouw probeert nu agrarische ondernemers, predikanten en pastores te voeden, onder andere met thema`s over ethiek, schaalvergroting, duurzame landbouw en de problematiek die speelt in en rondom de agrarische bedrijven.