Eindwerkstuk Pieter Knijff

19 mei 2017

Op vrijdag 19 mei heeft Pieter Knijff, voormalig melkveehouder, zijn eindwerkstuk voor de opleiding Godsdienst-Pastoraal Werk aan de Viaa te Zwolle aangeboden aan de Werkgroep Kerken en Landbouw. Pieter heeft dit werkstuk gemaakt in opdracht van de Werkgroep met begeleiding van Dhr. W. Van der Horst.

In dit omvangrijke rapport omschrijft Pieter onder andere de relatie kerk en boeren in de loop der jaren. Hiervoor heeft hij boeren en pastores ondervraagd en stagegelopen bij Praktijk-Trust in Nijensleek. In dit rapport worden problemen gesignaleerd maar ook worden aanbevelingen gedaan om de verbinding tussen agrarische ondernemers en de kerk te laten blijven of weer opnieuw op gang te brengen.

Hieronder kunt u door het aan te klikken het Eindwerkstuk 5.0 van Pieter Knijff downloaden.

Eindwerkstuk 5.0 Pieter Knijff-2