Bedrijfsbezoek Oerlemans in Ypecolsgea

29 september 2017

De werkgroep heeft op het bedrijf van de familie Oerlemans in Ypecolsgea een ochtend georganiseerd voor pastores. Op deze ochtend heeft Pieter Knijff iets verteld over hoe je als pastor aandacht kunt besteden aan agrariërs in je gemeente en heeft Sjoerd van der Velde (docent aan de CHE) iets verteld over crisispastoraat en dan specifiek op het boerenbedrijf. Na de lezingen was er gelegenheid voor vragen en discussie. Daarna kon men het bedrijf van de Familie Oerlemans bekijken en vertelde de veehouder wat er momenteel in de praktijk speelt op het boerenbedrijf. De ochtend werd afgesloten met een boerenlunch.