Ochtend voor Pastores

22 oktober 2019

 

 

Ochtend voor pastores op 10 Oktober 2018 bij de Fam. Hania in Westergeest.

 

 

De werkgroep organiseerde een thema ochtend over de landbouw. Het ging hierbij vooral om wat de kerkelijke gemeente kan betekenen voor de agrariërs en hun gezin. In normale situaties en in tijden van crisis. Daarnaast hebben veel agrariërs ook nog een andere band met de kerk als pachter.  

ochtend voor pastores okt 2018

De ochtend begon met een inleiding van Pieter Knijff over zijn onderzoek “Landbouwpastoraat 3.0- herderlijke zorg voor agrarische ondernemers in postmoderne tijd”. Daarnaast benoemde hij een aantal actuele onderwerpen: Fosfaatwet, Fipronil- crisis en veranderingen in het klimaat.

Daarna hield Sjoerd van der Velde een inleiding over crisispastoraat op agrarische bedrijven. Hoe pastores en vrijwilligers van de kerk iets kunnen beteken voor een agrarisch gezin in crisissituaties. Dit kan door rampen, ziekten of misoogsten zijn ontstaan, maar ook door persoonlijke omstandigheden.

Na de lezingen was er ruimte voor discussie, vragen en kon men nog luisteren naar het verhaal van de fam. Hania. Hoe zij hun bedrijf runnen en inspelen op de actuele situatie.  

Er werd afgesloten met een bedrijfsbezichtiging en een lunch.