Symposium “De aarde verbindt”

13 februari 2020

Op vrijdag 7 februari 2020 organiseerde de Werkgroep Kerken en Landbouw Fryslân een minisymposium met het thema “De aarde verbindt” te Nijega.

 

De boerderij-de apotheek van de toekomst. Bodemspecialist T.Mulder vertelde over het verband tussen kringlooplandbouw, bodemvruchtbaarheid en voedselkwaliteit.

 

 

Het belang van gezonde landbouw. Veehouder P. van der Valk vertelde vanuit de praktijk hoe agrarische ondernemers verbonden zijn met hun grond en welke kansen en bedreigingen zich voordoen.

 

 

 

Zorgen om ons huis. Mgr. C.F.M. Van den Hout vertelde over de encycliek Laudato Si en hoe dat wordt gepraktiseerd in het bisdom Groningen-Leeuwarden.

 

 

Bisschop: Symposium.De aarde verbindt.Febr2020

 

De Dominee en de Boer. Classispredikant Wim Beekman leest een column voor over dit thema.