Symposium “De aarde verbindt”

13 februari 2020

Op vrijdag 7 februari 2020 organiseerde de Werkgroep Kerken en Landbouw Fryslân een minisymposium met het thema “De aarde verbindt” te Nijega.

Hieronder vindt u een fotoimpressie van deze morgen en enkele artikelen die u kunt downloaden door ze aan te klikken.

 

 

 

 

De boerderij-de apotheek van de toekomst. Bodemspecialist T.Mulder vertelde over het verband tussen kringlooplandbouw, bodemvruchtbaarheid en voedselkwaliteit.

 

 

 

Het belang van gezonde landbouw. Veehouder P. van der Valk vertelde vanuit de praktijk hoe agrarische ondernemers verbonden zijn met hun grond en welke kansen en bedreigingen zich voordoen.

 

 

 

Zorgen om ons huis. Mgr. C.F.M. Van den Hout vertelde over de encycliek Laudato Si en hoe dat wordt gepraktiseerd in het bisdom Groningen-Leeuwarden.

 

Bisschop: Symposium.De aarde verbindt.Febr2020

 

 

De Dominee en de Boer. Classispredikant Wim Beekman leest een column voor over dit thema.

 

 

 

Inleiders: ds.Beekman, van der Valk, T.Mulder en Mgr.C.F.M. van den Hout.

 

Discussieleider: Sjoerd de Hoop.

 

Artikelen uit het Friesch Dagblad:

Friesch Daglad-Boer wil duurzaam maar heeft hulp n

Friesch-Dagblad-Niet alleen boeren zijn verantwoor

FD. Kerk streeft betere relatie burger en boer na