Verslag Symposium “de Aarde verbindt” Werkgroep Kerken en Landbouw Fryslân 7 februari 2020, door Caroline Doelman/Solidair Friesland.

26 maart 2020

De Aarde verbindt

Circa honderd deelnemers bogen zich op 7 februari in Nijega over het leven op en van het land.

De verschillende geledingen waren goed vertegenwoordigd. Circa één derde was boer, één derde was pastor, predikant of kerkelijk werker en één derde was bestuurder van een kerk, diaconie of Caritas. Het was een verdiepende en bemoedigende morgen, waarin goed geluisterd werd naar de sprekers en naar elkaar.

De verdieping op het terrein van de biologische kwaliteit van aarde werd geboden door bodem specialist Theo Mulder.

Inzicht in perspectieven en drempels voor het runnen van een gezond boerenbedrijf werd verhelderd door melkveehouder Pieter van der Valk.

De theologen bisschop van den Hout en classispredikant Wim Beekman maakten de verbinding van de leer van kerk en van geloof in de schepping naar duurzaam leven op en van het land.

De bemoediging voor duurzame landbouw klonk door in alle toespraken en in de door Sjoerd de Hoop geleide zaaldiscussie.

En tegelijk het appèl aan boeren, landbouworganisaties, burgers, industriëlen en politici. Wie begint?

Het complete verslag van deze dag is via onderstaande link te downloaden.

Verslag symposium De aarde verbindt 7 februari 2020

Via de site kunt u zelf inspirerende voorbeelden laten plaatsen van boeren en kerken, die laten zien welke mogelijkheden er dicht bij huis zijn om bij aan te sluiten. Neemt u daarvoor contact op dmv. het contactformulier.