Workshop voor pastores en ambtsdragers.

1 januari 2019

Hoe zijn we onze leden die agrariër zijn tot steun? Hoe kunnen we een bewuste plattelandsgemeente zijn? Welke valkuilen zijn er en welke kansen? Wat doen we als er crisis is op het boerenbedrijf? Deze vragen en mogelijk ook waar u zelf mee worstelt worden op deze avond besproken.

    Contactgegevens

    Wij gebruiken uw contactgegevens alleen voor verwerking van de deelname en om eventueel contact met u op te kunnen nemen. Daarna verwijderen we uw gegevens.