Agenda van Werkgroep Kerken & Landbouw Fryslân

 

 

Friese Kerkendag 2021

Zondag 24 oktober in Joure: hoofdthema Tijd

Programma vindt u op: www.friesekerkendag.nl 

De Werkgroep Kerken en Landbouw is ook aanwezig met een stand op de infomarkt.

Om 13.15 zal Pieter Knijff lid van de Werkgroep een spreekbeurt houden in gebouw 6, St.Mattheüs school, Uilke Boonstralaan 32

 

Dankstond 2021, woensdag 3 november.

In de bijlagen vindt u o.a een overweging geschreven door Pieter Knijff, lid van de Werkgroep en verder nog enkele bijlagen. U wordt uitgenodigd om deze te lezen, het is de moeite waard en kan u inspireren.

Danken of bewust worden

De dankdag is bedoeld om te danken voor de materiële zegeningen. Ooit ontstaan toen natuurrampen, veeziekte en hongersnood heel normaal waren. En niet te vergeten armoede…meer