Openluchtviering in diverse parochies en gemeenten

1 januari 2022

Er zijn nog geen openluchtvieringen gepland. Als u dit wenst kan de Werkgroep hieraan haar medewerking geven en/of mee plannen. Hiervoor kunt u een mail naar ons sturen.