Kennismaking met Bisschop Van den Hout

13 april 2018

Op 13 april had de werkgroep haar kennismakingsgesprek met Bisschop Ron van den Hout georganiseerd op het bedrijf van de familie Van Rooijen in Westergeest. Na de kennismaking vertelde de veehouder zijn levensverhaal en wat er momenteel op het bedrijf speelt. Daarna werd het bedrijf bekeken. Voorzitter Douwe Hiemstra heeft verteld wat de werkgroep allemaal doet en waar ze voor staat. Caroline Doelman heeft iets vertelt over The Action en over plannen om samen te gaan werken rond de boodschap van Laudato si in het project Geloof, Duurzaamheid en Toekomst.

Tenslotte heeft Pieter Knijff nog iets vertelt over de problemen, die er nu in de landbouw spelen. Er volgde nog een discussie. Op de blog is nog een reactie van de bisschop te lezen.

“The Action” bij familie Tamminga

16 maart 2018

In het kader van “The Action” ging de werkgroep met een aantal jongeren naar het bedrijf van de Familie Tamminga in Leeuwarden. Hier mochten ze het bedrijf bekijken en vertelde de veehouder wat er allemaal speelt op een boerenbedrijf. De leden van de werkgroep maakten de jongeren er bewust van, wat er allemaal komt spelen bij de keuzes die ze straks moeten maken, zoals boodschappen doen, politieke keuzes en hun leefgedrag. We probeerden verbindingen te leggen met de huidige landbouw en een duurzame samenleving. De jongeren mochten kalfjes voeren, lammetjes aanraken en zien een pasgeboren kalfje. Het was allemaal erg interessant.

Bedrijfsbezoek Oerlemans in Ypecolsgea

29 september 2017

De werkgroep heeft op het bedrijf van de familie Oerlemans in Ypecolsgea een ochtend georganiseerd voor pastores. Op deze ochtend heeft Pieter Knijff iets verteld over hoe je als pastor aandacht kunt besteden aan agrariërs in je gemeente en heeft Sjoerd van der Velde (docent aan de CHE) iets verteld over crisispastoraat en dan specifiek op het boerenbedrijf. Na de lezingen was er gelegenheid voor vragen en discussie. Daarna kon men het bedrijf van de Familie Oerlemans bekijken en vertelde de veehouder wat er momenteel in de praktijk speelt op het boerenbedrijf. De ochtend werd afgesloten met een boerenlunch.

 

Eindwerkstuk Pieter Knijff

19 mei 2017

Op vrijdag 19 mei heeft Pieter Knijff, voormalig melkveehouder, zijn eindwerkstuk voor de opleiding Godsdienst-Pastoraal Werk aan de Viaa te Zwolle aangeboden aan de Werkgroep Kerken en Landbouw. Pieter heeft dit werkstuk gemaakt in opdracht van de Werkgroep met begeleiding van Dhr. W. Van der Horst.

In dit omvangrijke rapport omschrijft Pieter onder andere de relatie kerk en boeren in de loop der jaren. Hiervoor heeft hij boeren en pastores ondervraagd en stagegelopen bij Praktijk-Trust in Nijensleek. In dit rapport worden problemen gesignaleerd maar ook worden aanbevelingen gedaan om de verbinding tussen agrarische ondernemers en de kerk te laten blijven of weer opnieuw op gang te brengen.

Hieronder kunt u door het aan te klikken het Eindwerkstuk 5.0 van Pieter Knijff downloaden.

Eindwerkstuk 5.0 Pieter Knijff-2