Agrarisch pastoraat

22 juli 2024

De Werkgroep kan u helpen als er binnen uw gemeente of parochie behoefte is aan pastoraat voor agrariërs. Zij kan uw ambtsdragers adviezen geven, mogelijk zelf helpen of deskundig doorverwijzen.

    Contactgegevens

    Wij gebruiken uw contactgegevens alleen voor verwerking van de deelname en om eventueel contact met u op te kunnen nemen. Daarna verwijderen we uw gegevens.