Bid en dankdag

30 mei 2023

In de protestantse traditie kennen we de bid-en dank dagen. Ook andere kerken haken hierop in. Veel voorgangers besteden aandacht aan de landbouw, het bewuste leven of rentmeesterschap. De Werkgroep kan ondersteunen door informatie te verstrekken en ideeën aan te reiken.

Dankdag 2 november 2022

Oogstviering of dankdagen 2022 in de eerste week van november.

Natuurlijk zijn er in een welvarend land als Nederland nog genoeg redenen om te danken voor…….

Dankdag 2021, woensdag 3 november.

In de bijlagen vindt u o.a. een overweging geschreven door Pieter Knijff, lid van de Werkgroep, en verder nog enkele bijlagen.U wordt uitgenodigd om deze te lezen, het is de moeite waard en kan u zeker inspireren.

Danken of bewust worden

De dankdag is bedoeld om te danken voor de materiële zegeningen. Ooit ontstaan toen natuurrampen, veeziekten en hongersnood heel normaal waren. En niet te vergeten armoede…..meer, zie bijlage: Overwegingen Dankdag 2021

    Contactgegevens

    Wij gebruiken uw contactgegevens alleen voor verwerking van de deelname en om eventueel contact met u op te kunnen nemen. Daarna verwijderen we uw gegevens.