Uitnodiging-FryslânDok. En de Boer, première en thema avond-Psychische nood bij boeren

16 april 2024

De boeren zitten in het oog van een heftige storm. Steeds meer boeren komen in psychische nood. O.a de Werkgroep Kerken en Landbouw heeft meegewerkt aan deze documentaire. In de bijlage vindt u de uitnodiging van vrijdag 19 april van deze thema-avond en de tijdstippen van uitzending op Omrop Fryslân.

Dankstond 2023

30 september 2023

Voor veel mensen zijn er genoeg redenen om te danken. Er is geoogst, de boodschappen waren duur maar nog wel te krijgen en velen van ons kunnen persoonlijke dingen noemen waar we intens dankbaar voor kunnen zijn………enz. Tik op onderstaande link om verder te lezen.

Minisymposium 13 januari 2023

30 december 2022

Vrijdag 13 januari van 9.30 tot 12.30 houdt de Werkgroep KerkenenLandbouw Fryslân samen met Solidair Friesland een minisymposium in Dorpshuis op ė Jister in Nijega.

Voor allen die werkzaam zijn in een kerkelijke gemeente zowel professioneel als vrijwillig.

Thema’s: * Hoe werkt polarisatie, inleider Bart Brandsma. * De Aarde Verbindt! o.l.v. Pieter Knijff. Graag opgeven voor 5 januari: info@kerkenenlandbouw.nl of tel: 06-83794625.

Handreiking voor discussies over landbouw en leefgedrag binnen de kerken

12 oktober 2022

Gevoelig voor polarisatie: Polarisatie is het proces waarbij tegenstellingen in de samenleving steeds groter worden. Het “wij” tegenover “zij” waarbij het wederzijds vertrouwen……..

Tik op onderstaande link om verder te lezen.

Oogstviering of dankdagen 2022 in de eerste week van November.

Natuurlijk zijn er in een welvarend land als Nederland nog genoeg redenen om te danken……..

Tik op onderstaande link om verder te lezen.

Zorgen in de landbouw, (tik op het grijze blok om verder te lezen)

27 juli 2022

Er zijn vele en grote zorgen in deze roerige tijden voor de landbouw,

De kerken en de Werkgroep hebben hier aandacht voor en willen u ondersteunen voor zover ze kunnen.

Hierbij de pastorale brief over de zorgen in de landbouw in gebeden maar ook met diverse links,’

Bijgaand vindt u ook een initiatief van de Kerken van Woudsend die een kaart ter ondersteuning bij de boeren in hun omgeving hebben rond gebracht.

Nieuwe folder van de Werkgroep Kerken & Landbouw,

15 oktober 2021

De Werkgroep heeft een nieuwe folder uitgebracht, in de bijlage kunt u deze bekijken.

Wilt u deze graag ontvangen dan kan dat per mail: info@kerkenenlandbouw.nl

Verslag Symposium “de Aarde verbindt” Werkgroep Kerken en Landbouw Fryslân 7 februari 2020, door Caroline Doelman/Solidair Friesland.

26 maart 2020

De Aarde verbindt

Circa honderd deelnemers bogen zich op 7 februari in Nijega over het leven op en van het land.

De verschillende geledingen waren goed vertegenwoordigd. Circa één derde was boer, één derde was pastor, predikant of kerkelijk werker en één derde was bestuurder van een kerk, diaconie of Caritas. Het was een verdiepende en bemoedigende morgen, waarin goed geluisterd werd naar de sprekers en naar elkaar.

De verdieping op het terrein van de biologische kwaliteit van aarde werd geboden door bodem specialist Theo Mulder.

Inzicht in perspectieven en drempels voor het runnen van een gezond boerenbedrijf werd verhelderd door melkveehouder Pieter van der Valk.

De theologen bisschop van den Hout en classispredikant Wim Beekman maakten de verbinding van de leer van kerk en van geloof in de schepping naar duurzaam leven op en van het land.

De bemoediging voor duurzame landbouw klonk door in alle toespraken en in de door Sjoerd de Hoop geleide zaaldiscussie.

En tegelijk het appèl aan boeren, landbouworganisaties, burgers, industriëlen en politici. Wie begint?

Het complete verslag van deze dag is via onderstaande link te downloaden.

Verslag symposium De aarde verbindt 7 februari 2020

Via de site kunt u zelf inspirerende voorbeelden laten plaatsen van boeren en kerken, die laten zien welke mogelijkheden er dicht bij huis zijn om bij aan te sluiten. Neemt u daarvoor contact op dmv. het contactformulier.

Symposium “De aarde verbindt”

13 februari 2020

Op vrijdag 7 februari 2020 organiseerde de Werkgroep Kerken en Landbouw Fryslân een minisymposium met het thema “De aarde verbindt” te Nijega.

Hieronder vindt u een fotoimpressie van deze morgen en enkele artikelen die u kunt downloaden door ze aan te klikken.

 

 

 

 

De boerderij-de apotheek van de toekomst. Bodemspecialist T.Mulder vertelde over het verband tussen kringlooplandbouw, bodemvruchtbaarheid en voedselkwaliteit.

 

 

 

Het belang van gezonde landbouw. Veehouder P. van der Valk vertelde vanuit de praktijk hoe agrarische ondernemers verbonden zijn met hun grond en welke kansen en bedreigingen zich voordoen.

 

 

 

Zorgen om ons huis. Mgr. C.F.M. Van den Hout vertelde over de encycliek Laudato Si en hoe dat wordt gepraktiseerd in het bisdom Groningen-Leeuwarden.

 

Bisschop: Symposium.De aarde verbindt.Febr2020

 

 

De Dominee en de Boer. Classispredikant Wim Beekman leest een column voor over dit thema.

 

 

 

Inleiders: ds.Beekman, van der Valk, T.Mulder en Mgr.C.F.M. van den Hout.

 

Discussieleider: Sjoerd de Hoop.

 

Artikelen uit het Friesch Dagblad:

Friesch Daglad-Boer wil duurzaam maar heeft hulp n

Friesch-Dagblad-Niet alleen boeren zijn verantwoor

FD. Kerk streeft betere relatie burger en boer na

Ochtend voor Pastores

22 oktober 2019

 

 

Ochtend voor pastores op 10 Oktober 2018 bij de Fam. Hania in Westergeest.

 

 

De werkgroep organiseerde een thema ochtend over de landbouw. Het ging hierbij vooral om wat de kerkelijke gemeente kan betekenen voor de agrariërs en hun gezin. In normale situaties en in tijden van crisis. Daarnaast hebben veel agrariërs ook nog een andere band met de kerk als pachter.  

ochtend voor pastores okt 2018

De ochtend begon met een inleiding van Pieter Knijff over zijn onderzoek “Landbouwpastoraat 3.0- herderlijke zorg voor agrarische ondernemers in postmoderne tijd”. Daarnaast benoemde hij een aantal actuele onderwerpen: Fosfaatwet, Fipronil- crisis en veranderingen in het klimaat.

Daarna hield Sjoerd van der Velde een inleiding over crisispastoraat op agrarische bedrijven. Hoe pastores en vrijwilligers van de kerk iets kunnen beteken voor een agrarisch gezin in crisissituaties. Dit kan door rampen, ziekten of misoogsten zijn ontstaan, maar ook door persoonlijke omstandigheden.

Na de lezingen was er ruimte voor discussie, vragen en kon men nog luisteren naar het verhaal van de fam. Hania. Hoe zij hun bedrijf runnen en inspelen op de actuele situatie.  

Er werd afgesloten met een bedrijfsbezichtiging en een lunch.

 

 

Kennismaking met Bisschop Van den Hout

13 april 2018

Op 13 april had de werkgroep haar kennismakingsgesprek met Bisschop Ron van den Hout georganiseerd op het bedrijf van de familie Van Rooijen in Westergeest. Na de kennismaking vertelde de veehouder zijn levensverhaal en wat er momenteel op het bedrijf speelt. Daarna werd het bedrijf bekeken. Voorzitter Douwe Hiemstra heeft verteld wat de werkgroep allemaal doet en waar ze voor staat. Caroline Doelman heeft iets vertelt over The Action en over plannen om samen te gaan werken rond de boodschap van Laudato si in het project Geloof, Duurzaamheid en Toekomst.

Tenslotte heeft Pieter Knijff nog iets vertelt over de problemen, die er nu in de landbouw spelen. Er volgde nog een discussie. Op de blog is nog een reactie van de bisschop te lezen.

“The Action” bij familie Tamminga

16 maart 2018

In het kader van “The Action” ging de werkgroep met een aantal jongeren naar het bedrijf van de Familie Tamminga in Leeuwarden. Hier mochten ze het bedrijf bekijken en vertelde de veehouder wat er allemaal speelt op een boerenbedrijf. De leden van de werkgroep maakten de jongeren er bewust van, wat er allemaal komt spelen bij de keuzes die ze straks moeten maken, zoals boodschappen doen, politieke keuzes en hun leefgedrag. We probeerden verbindingen te leggen met de huidige landbouw en een duurzame samenleving. De jongeren mochten kalfjes voeren, lammetjes aanraken en zien een pasgeboren kalfje. Het was allemaal erg interessant.

Bedrijfsbezoek Oerlemans in Ypecolsgea

29 september 2017

De werkgroep heeft op het bedrijf van de familie Oerlemans in Ypecolsgea een ochtend georganiseerd voor pastores. Op deze ochtend heeft Pieter Knijff iets verteld over hoe je als pastor aandacht kunt besteden aan agrariërs in je gemeente en heeft Sjoerd van der Velde (docent aan de CHE) iets verteld over crisispastoraat en dan specifiek op het boerenbedrijf. Na de lezingen was er gelegenheid voor vragen en discussie. Daarna kon men het bedrijf van de Familie Oerlemans bekijken en vertelde de veehouder wat er momenteel in de praktijk speelt op het boerenbedrijf. De ochtend werd afgesloten met een boerenlunch.

 

Eindwerkstuk Pieter Knijff

19 mei 2017

Op vrijdag 19 mei heeft Pieter Knijff, voormalig melkveehouder, zijn eindwerkstuk voor de opleiding Godsdienst-Pastoraal Werk aan de Viaa te Zwolle aangeboden aan de Werkgroep Kerken en Landbouw. Pieter heeft dit werkstuk gemaakt in opdracht van de Werkgroep met begeleiding van Dhr. W. Van der Horst.

In dit omvangrijke rapport omschrijft Pieter onder andere de relatie kerk en boeren in de loop der jaren. Hiervoor heeft hij boeren en pastores ondervraagd en stagegelopen bij Praktijk-Trust in Nijensleek. In dit rapport worden problemen gesignaleerd maar ook worden aanbevelingen gedaan om de verbinding tussen agrarische ondernemers en de kerk te laten blijven of weer opnieuw op gang te brengen.

Hieronder kunt u door het aan te klikken het Eindwerkstuk 5.0 van Pieter Knijff downloaden.

Eindwerkstuk 5.0 Pieter Knijff-2