Links

De Werkgroep brengt graag een aantal websites onder uw aandacht die te maken hebben met thema’s die binnen de Werkgroep een rol spelen.

A Rocha

Bisdom GroningenLeeuwarden

Groen geloven

Kerk en milieu

Laudato si

LTO-Noord

Nederlandse akkerbouwvakbond

Nederlandse melkveehouders vakbond

Praktijk Trust

Protestantse kerk Nederland

Raad van kerken

Rooms katholieke kerk Nederland

Solidair Friesland

Zorg om boer en tuinder

Christencontact agrariërs

Geloof en werk

PastoraatWijzer

Boeren met Ontzag

Natuurlijk Melken 2050