Links

De Werkgroep brengt graag een aantal websites onder uw aandacht die te maken hebben met thema’s die binnen de Werkgroep een rol spelen.

A Rocha

Bisdom GroningenLeeuwarden

Groen geloven

Kerk en milieu

Laudato si

LTO-Noord

Nederlandse akkerbouwvakbond

Nederlandse melkveehouders vakbond

Praktijk Trust

Protestantse kerk Nederland

Raad van kerken

Rooms katholieke kerk Nederland

Solidair Friesland

Zorg om boer en tuinder

Christencontact agrariërs